Barnomsorg
BRÅ
Föreningar
Hälsoråd
Kultur/Fritid
Kyrkan
Köpmän
Polisen
Samverkansgruppen Glöden
Skola
Socialförvaltning
Vård