A Non Smoking Generation
Alkoholhjälpen
alkohollinjen
Alkoholprofilen
alna
Barnombudsmannen
BRÅ
BRIS
Brottsrummet
CAN -centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
Drogportalen
Drugnews
Drugsmart
Länsstyrelsen i Skåne Län
Polisen
Sekretesslagen
SET (arbetsmetod för förskola/skola)
Sluta-röka-linjen
Smart
Socialstyrelsen
statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut
StegVis (arbetsmetod för förskola/skola)
Triaden
ungdomsstyrelsen