Stor okunskap om risker med vattenpipa
Rapporten ”Vattenpipa - rök utan risk?” ges ut av Statens folkhälsoinstitut vid årsskiftet. Den beskriver hälsorisker, ungdomars attityder till vattenpipstobak och hur tillsyn enligt tobakslagen bör ske.


2010-10-28

Sötad tobak som är lätt att komma över och okunskap kring riskerna. Det bidrar till att rökning av vattenpipa har fått fotfäste bland unga. Det visar resultat av en undersökning bland gymnasieelever som presenteras på konferensen ”Drogfokus 2010” idag.

– Vattenpipsrökning är en relativt ny företeelse i Sverige, men har på kort tid brett ut sig och bör därför tas på stort allvar, säger Natasha Anderberg vid tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro.

På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut skriver Natasha Anderberg rapporten ”Vattenpipa - rök utan risk?” En undersökning från CAN 2009 visar att var tredje pojke och var fjärde flicka i årskurs 9 har provat att röka vattenpipa och över 60 procent i årskurs 2 på gymnasiet har rökt vattenpipa det senaste året.

För att få ökad kunskap om ungdomars attityder och kunskap om vattenpipa genomförde Natasha Anderberg våren 2010 samtal med ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet. Ungdomarna i undersökningen upplevde inte vattenpipsrökning som farligt eller tror att det kan leda till ett beroende. Men bruket kan leda till samma skador och beroende som andra tobaksprodukter. En gammal myt är till exempel att vattnet filtrerar bort farliga ämnen.

– Det stämmer inte utan många ämnen och partiklar inhaleras av den som röker vattenpipa. Att ungdomar inte upplever vattenpipsrökning som farligt beror på stor okunskap om riskerna, bland både vuxna och ungdomar. Det behövs mer information om riskerna till alla som på olika sätt möter barn och ungdomar, menar Natasha Anderberg.

Ungdomarna upplever också att det är enkelt att själv köpa tobak även för de under 18 år, trots lagen om försäljningsförbud till minderåriga. Resultaten visar också att det är sötad tobak som används mest bland ungdomarna.

– Tobaksindustrin använder smaktillsatser främst för att locka till sig ungdomar, vilket bekräftas i undersökningen, säger Natasha Anderberg.

Rapporten ”Vattenpipa - rök utan risk?” ges ut av Statens folkhälsoinstitut vid årsskiftet. Den beskriver hälsorisker, ungdomars attityder till vattenpipstobak och hur tillsyn enligt tobakslagen bör ske.