Fyllan är bara ett sms bort! Insatser mot langning av alkohol och tobak
Statens folkhälsoinstitut har gett en skrift som handlar om langning.

Stoppa langningen!
En schysst vuxen!
Stör langningen!
Det är några av de slogans man kan hitta runt om i Sverige. Många
myndigheter och organisationer försöker genom olika kampanjer
och insatser minska langningen av alkohol till ungdomar under 18 år.
Nu är tiden mogen att samordna verksamheten och att få alla att arbeta
tillsammans mot ett huvudmål.
Denna idéskrift ger en bild av kunskapsläget från forskning och praktik.
Förhoppningen är att skriften ska inspirera till fortsatt arbete mot langning
av alkohol och tobak – lokal, regionalt och nationellt.

Klicka här för att skriften i pdf