Alkoholförebyggande insatser i primärvården

I den här skriften betonas vikten av policybeslut på ledningsnivå om alkoholförebyggande insatser i primärvården. De olika dokumenterat effektiva rådgivningsmetoder som används inom primärvården beskrivs kortfattat.

Ladda ner skriften