Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet

Denna skrift handlar om betydelsen av en alkohol- och narkotikapolicy på alla företag och vikten av att preventionsarbetet blir en del av det reguljära arbetsmiljöarbetet.

Ladda upp Skriften