Ny drogfolder
Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder har du ett särskilt ansvar för dina barns vanor och beteenden.

text

Den viktigaste utgångspunkten är naturligtvis att du har en bra och nära relation till ditt barn. Men det är också viktigt att du som förälder kan samtala med ditt barn om deras åsikter och möta barnet med fakta och argument.

Denna folder har sammanställts för att öka dina kunskaper om droger1 och ge dig redskap att handla i tid. Studier visar att ungdomars attityd till droger har förändrats de senaste åren.

Detta beror på en ökad tillgång till droger men också på att ungdomar genom media påverkas av drogliberala krafter. Alkoholdebuten sker ibland redan i 11 - 12 årsåldern och vi vet genom forskning att barn som blir bjudna på alkohol hemma, dricker mer än de som har föräldrar med ett restriktivt förhållningssätt.

Om du är orolig eller misstänker att ditt barn visar intresse för droger kan du få stöd från din kommun. I slutet av foldern finns telefonnummer dit du kan vända dig med dina frågor.

Med vänliga hälsningar

Gruppen för samverkan mot droger (SMD)2

2011

1Med droger avses tobak, alkohol, narkotika, dopingpreparat, läkemedel (icke medicinskt betingat bruk)

inandning av gaser från kemiska preparat i berusningssyfte samt övriga medel som intas i berusningssyfte

2 1996 började kommunerna i Nordöstra Skåne samverka för att förstärka det drogförebyggande arbetet i en

gemensam samverkansgrupp kallad SMD. Numera ingår följande kommuner: Bromölla, Hässleholm, Hörby,

Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

 

Klicka här för att hämta foldern