Snick & Snack
Detta är en metod som med fördel kan användas i förskoleverksamheten

Bild- och musiksaga med grundton vänskap, moral, etik och samarbete.

En ny unik svensk barnbok (50 sidor) med stora, vackra och tydliga bilder, lättläst text och charmiga karaktärer. Två CD-skivor med berättare, dialoger och ny medryckande musik medföljer boken. Noter till den nya musiken finns i boken. Grundtemat är hur man ska vara mot varandra. Berättelsen ger i sagans form på ett engagerande sätt barnen förebilder för hur man ska vara och inte vara mot varandra. Boken tar också upp den nya mångkulturen och vår miljö då en Papegoja från Sydamerika vill vara med. Stort liggande format: 32 cm x 23 cm (större än liggande A4). Boken ger stor flexibilitet:
Man kan läsa högt, lyssna på CD-skivorna och samtidigt titta på bilderna, spela och sjunga sångerna mm. 3 - 8 år.

Handling: Ekorren Snick och igelkotten Snack ska bygga en koja. 2 kompisar blir 3 kompisar, 4 kompisar, osv. Varje gång någon ska komma med i gruppen så är det dramatik. Idag ser barn mycket på TV. I TV röstar de ut varandra. I ”Vännerna i
Kungaskogen” är det tvärtom, här får alla vara med.

Här länken till hemsidan för Snick % Snack för fördjupning och beställning av material Klicka här