Tobaksavvänjning - en del i ett tobaksförebyggande arbete
Statens folkhälsoinstitut har tagit fram en broschyr som hjälp i det tobaksförebyggande arbetet.

Tobaksbruket är idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land, samtidigt som det ger upphov till stora kostnader för såväl stat, landsting/regioner, kommuner och arbetsgivare som för rökaren själv. Samtidigt vill de flesta som röker och nästan hälften av snusarna sluta. Men nikotinberoendet är starkt och många behöver hjälp för att klara det. Samhället har här ett stort ansvar för att stödja och hjälpa alla dem som vill sluta.
Broschyren är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobak och avvänjning – en faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning.

Klicka här för att läsa Broschyren