Tobaksnollan
A Non Smoking Generation. Vår vision om en tobaksfri generation är inte omöjlig. Den blir däremot svår att nå om inte vuxenvärlden tar tydlig ställning mot tobak inför de barn och ungdomar som växer upp. Därför ska tobaksnolla.se fungera som ett verktyg för dig som vill agera. Tobak är trots allt en av samhällets farligaste droger och den har så oerhört stor korrelation med alkohol, narkotika och allmänt riskbeteende. Att jobba tobakspreventivt är att verka mot droger i stort.

Allt material med metoder och argument hittar du insorterat under fyra flikar; fritidsgårdar, föreningar, föräldrar och skolor. Se och inspireras även av filmer med personer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar.

Varför det förebyggande arbetet är viktigt vet du säkert redan, annars finns det massor av läsning om det också. Vi är glada att du är här, det betyder att vi tillsammans är ett steg närmare att nå vårt mål; att få våra barn att förstå att när det kommer till rökning och snus så är det bäst att vara en nolla.

Klickla på denna länk för för att öppna tobkasnollan hemsida Tobaksnollan