Handledning Fimpa Nu
Den här skriften är en vägledning för dig som vill stödja
ungdomar i ett tobaksfritt val. Vi hoppas att den kan
bli en inspirationskälla i arbetet.

Utgångspunkten är de

hälsosamtal som regelbundet genomförs inom skolhälsovården,

på ungdomsmottagningarna och inom folktandvårdens

preventiva arbete bland ungdomar. Materialet kan

även användas i klassummet eller i föreningar och övrig

fritidsverksamhet.

Klicka här för att läsa Handledning Fimpa Nu