SET
SET är ett manualbaserat program som syftar till att främja barns och ungdomars psykiska hälsa och att främja en positiv utveckling hos våra barn och ungdomar.

Programmet går ut på att stärka skyddande faktorer på individ- grupp och skolnivå. Det är tänkt att man skall arbeta med SET två gånger i veckan för de yngre barnen och en gång i veckan för de äldre (från och med skolår 6). Totalt 60-90 minuter per vecka. Följande teman finns med i programmet och de tränas regelbundet och med stigande svårighetsgrad:

• problemlösning och konflikthantering
• att hantera starka känslor
• lika-olika
• värderingar
• tolkning av bilder och berättelser samt att
läsa av människor och situationer
• göra mer av sådant man mår bra av
• stå emot grupptryck att kunna säga nej
• samarbete
• veta vad man känner
• lyssna och föra fram budskap
• sätt upp mål och arbeta för att nå dem
• ge och få positiv feedback
• stresshantering

Själva övandet är en grundbult i SET programmet. Att hantera starka känslor eller att stå emot grupptryck, till exempel, är något vi kanske förstår att vi måste göra. För att verkligen klara av att göra det är det gäller, är det viktigt att man övar eller tränar. Det räcker inte med att träna en gång utan man måste träna samma moment återkommande. Av den anledningen kommer samma typ av övning åter många gånger under programmets gång. Jämför gärna med någon som spelar fotboll, hon eller han kan inte spela fotboll speciellt bra bara genom att förstå. Hon eller han måste träna tillräckligt mycket för att spelet ska sitta och de måste fortsätta att träna så länge de spelar fotboll. Likaså är det med våra sociala och emotionella färdigheter, vi måste öva hela livet. Ju tidigare vi börjar att öva desto bättre är det.

Länk till SET hemisida klick här www.birgittakimber.se/birgittakimber/extern/social_och_emotionell_traning.htm

Länk till Gleerups förlag för att beställa böcker klicka här