Stegvis
”Stegvis är ett undervisningsprogram som har till syfte att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn”.

Som vi kan läsa i manualen för Stegvis: ”är det viktigt att fostra barn till socialt och känslomässigt kompetenta individer. Det handlar om att få samspelet och relationerna att fungera bra i skolan, familjen, i yrkeslivet och i samhället i stort.

Att kunna knyta vänskapsband och att kunna behålla goda relationer”.

”Programmet fokuserar först och främst på barns utveckling av empati, problemlösning, impulskontroll och självkontroll d.v.s. att hantera ilska”.

Undervisningsmaterialet fokuserar på dessa tre delar.

  • Empati
  • Impulskontroll och problemlösning
  • Självkontroll (d.v.s. hantera ilska)

Varje Stegvislektion har konkreta övningar med frågeställningar, som sätts in i vanliga situationer och sammanhang som barnen känner igen. Här tränas olika färdigheter och barnen får möjlighet att ta ställning till flera alternativa problemlösningsmöjligheter.

Här följer en kort sammanfattning av varje område.

Beställa material och fördjupning här är länken till hemsidan för stegvis Klicka här