Motiverande samtal
Motiverande samtal (engelska Motivational Interviewing, MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik, som används på främst livsstilsområdet.

Här redogörs för hur metoden kan användas inom följande problembeteenden: alkohol, droger, kost och fysisk aktivitet, sexuellt riskbeteende, spelberoende, tobak. Webbplatsen rymmer också litteratur, utbildning, kvalitetssäkring och evidens samt tillämpning.

Intresset för metoden är stort i Sverige, särskilt inom hälso- och sjukvården men även inom kriminalvård, socialvård och skola.

Klicka här för att läsa mer om Motiverande samtal