Föräldra föreläsningar
Att vara förälder är en rolig och underbar uppgift. Men kanske är det också en av de svåraste uppgifter man kan få

Snabba förändringar i samhället gör att föräldraskapet och rollen som förälder många gånger inte är lika självklar som för femtio år sedan. Idag arbetar många föräldrar heltid vilket gör att den gemensamma tiden i hemmet har blivit kortare. Internet, spel och mobiltelefoner har förändrat barns fritidssysselsättning och kommunikationsvägar. I många fall har detta lett till att vuxnas insyn i barnens och ungdomarnas värld har minskat. Reklam- och mediebruset påverkar oss, både vuxna och barn, om hur vi ska vara och vilka val och prioriteringar vi ska göra. Ovanpå allt blir barn tonåringar tidigare samtidigt som ungdomstiden förlängs.

Alla dessa förändringar är nödvändigtvis inte av ondo men de kan skapa osäkerhet på oss själva i vår roll som föräldrar. Vi som arbetar med förebyggande arbete möter ofta föräldrar som har behov av att prata om "vanliga" tonårsproblem, om gränssättning och som har funderingar kring sin roll och sitt ansvar. Vi möter föräldrar som behöver få höra att de gör rätt och att de är viktiga långt upp i tonåren, trots att det kanske inte alltid känns så.

Mot bakgrund av detta startades 2007 "FF - För Föräldrar", ett nätverk som vänder sig till dig som är förälder. Under läsåret 10/11 arrangerar FF ett antal föreläsningar som bl a handlar om föräldrarollen, om tonårstiden, om droger, om spåkbruk m.m. Utrymmet för dialog och djupare diskussioner kommer att vara begränsat i samband med föreläsningarna. Du som vill gå vidare och diskutera med andra är därför välkommen till vårt infobord där vi har erbjudande från de organisationer som står bakom FF, se baksidan.

ALLA FÖRELÄSNINGAR ÄR GRATIS.

VARMT VÄLKOMNA!

Föreläsningarna är på Christian 4:s gymnasiumi aulan om inget annat anges! Tid: 19.00-21.00. klicka här förr att se Programmet