Utbildning i drogförebyggande
Länstyrelsen genomförde den 19/10 en utbildning för politiker och chefer i förebyggandets konst.


Som utgångspunkt för utbildningen användes de mål för det drogförebyggande arbete som sträcker sig från 2009 - 2012.

Länstyrelsen drogförebyggande samordnare -Jennie Neikell och Annie Stråhlén, gick igenom viktiga faktorer för att lyckas med det förebyggande arbetet.

Nu ska politiker och chefer förankra måldokumentet ut i "sina" verksamheter för att påbörja processen med att ta fram handlingsplaner som ska leda till att målen uppnås.

Klicka här för att se bilder med fakta från utbildningen