Föräldrastöd
I det långsiktiga förebyggande arbetet har vi tagit beslut att vi ska satsa på arbetet med föräldrastöd.

Förädrarna har en nyckelroll i sina barns alkoholvanor.

Vi har därför beslutat oss för att arbeta med att ge föräldrarna stöd bl a genom att medverka på föräldraträffar. Vi kommer att användas oss av en metod som heter Örebro Prevention Program.
Metoden går ut på att visa på sambanden mellan föräldrarnas regler för vad som gäller när det är tillåtet att dricka alkohol och hur deras barns alkoholvanor ser ut.

Länk till beskrivning av ÖPP-modellenÖPP-modellen

Vi kommer att starta detta arbete i höst. Detta kommer att ske genom att vi medverkar vid skolornas föräldraträffar
i åk 6 och åk 7.

Vi har utbildat ett antal informatörer som ska hålla i informationen.

Kontakta dessa personer (se nedan) om ni önskar att de ska medverka vid ett föräldramöte.

Resurspersoner:

Rickard Johansson (Tunnan) telefon 0456-822 182,
e-post adress rickard.johansson@bromolla.se

Jenny Ahlgren Bleckert (Tunnan) telefon 0456-822 182,
e-post adress jenny.ahlgren@bromolla.se

Elvin Jakus (Tunnan) telefon 0456-822 182,
e-post adress elvin.jakus@bromolla.se

Carina Berg Johansson (Tunnan) telefon 0456-822 182,
e-post adress carina.berg-johansson@bromolla.se

Ingrid Sandström Orwinger (Kurator) telefon 0456-822 236,
e-post adress ingrid.sandstromorwinger@bromolla.se

Bengt Orwinger (Kurator) telefon 0456-822 348,
e-post adress bengt.orwinger@bromolla.se

Elisabeth Lindgren (Skolsköterska) telefon 0456-822 135,
e-post adress elisabeth.lindgren@bromolla.se

Catarina Carlsson (Skolsköterska) telefon 0456-822 148,
e-post adress catarina.carlsson@bromolla.se

Robert Sestrajcic (Ungdomssekreterare) telefon 0709-171 065,
e-post adress Robert.Sestrajcic@bromolla.se

Monica Cornefjord (ungdomssekreterare) telefon 0456-822 330,
e-post adress monica.cornefjord@bromolla.se

Mats Ekwurtzel. lärar Alvikensskolan

Birgitta Nilsson (Dalaskolan Södra) telefon 0709-171 102, 
gittan.nilsson@skola.bromolla.se

Carina Gustavsson (Dalaskolan Södra),
Carina.gustavsson@skola.bromolla.se