Rädda Barnen
Föräldratelefon
Att vara förälder är härligt. För det mesta, men inte alltid. Det finns tillfällen då man tvivlar på sin förmåga. Rädda Barnens föräldratelefon är till för såna stunder. Vi erbjuder ett lyssnande öra, medmänskligt stöd, och hjälp att sortera i tankar och känslor.

Föräldratelefon

Läs om föräldrafelefon (pdf-fil)föräldratelefon