Tobaksfria barn och ungdomar
Att bli tonåring

Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt.

Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden.

Tonåringar undersöker och testar sina egna och omgivningens gränser på olika sätt.

Det blir ofta högintressant att röka och dricka.

Klicka på denna länk för att läsa information från Kristianstad kommuns drogförebyggandesamordnare i Annika Persson.
Klicka här Rökning