Tips till föräldrar internet
Internet är en plats för kunskap, umgänge, nöje och förströelse. Dessa tio tips ger dig som förälder stöd i vardagen - och om något otrevligt händer. Kom ihåg att även när ditt barn vet mer om teknik och surfande än du själv så är det fortfarande du som har längst erfarenhet av det vanliga livets normer och regler, glädjeämnen och faror. Broschyren finns på svenska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, persiska och turkiska och kan beställas utan kostnad i tryckt form.

1. Följ med ditt barn ut på nätet
Det är bra både för ditt barn och för dig själv om ni tillsammans upptäcker Internet. Försök att tillsammans finna hemsidor som är roliga, spännande och passande. På det sättet grundläggs ett förtroende som gör det naturligt att prata om vad barnet upplever på nätet även när det blivit lite äldre.

2. Tala med ditt barn om Internet
Vuxna använder i huvudsak nätet i arbetet eller för nyttouppgifter som bankärenden eller för att boka en resa. Barn använder Internet för helt andra saker. Samtala om vad ditt barn gör. Be att få se favoritplatserna och fråga vad som är spännande, kul och fascinerande. Ta några timmars "prao" med ditt barn med jämna mellanrum. Låt dig inte avskräckas och var inte fördömande.

3. Uppmuntra en god etik
Internet speglar samhället med liknande informella etiska regler för hur man beter sig. Det är lätt att i skydd av nätets "anonymitet" ryckas med och testa gränser och skriva saker som man aldrig skulle säga öga mot öga. Betona vikten av att bemöta andra som man själv vill bli bemött. Det finns olika typer av "netikett", som bland annat handlar om ordval, tilltal och samtalston på nätet.

4. Kom överens om hur Internet ska användas
Bestäm tillsammans i er familj vilka regler som ska gälla. Använd gärna vår checklista med olika förslag på vad som kan tas upp, t ex:

  • Hur man behandlar personlig information (namn, adress, telefonnummer, e-post)
  • Hur man uppträder mot andra (vid chat, i e-post, med ICQ/Messenger osv.)
  • Vilken typ av hemsidor och aktiviteter som är och inte är acceptabla att besöka

Uppmuntra gärna till diskussion i barnets skolklass. Det är naturligtvis en fördel om det finns gemensamma regler, i klassen eller i skolan, om hur Internet ska användas.

5. Uppmana ditt barn att vara återhållsam med personlig information
Många hemsidor kräver viss personlig information för att surfarna ska få tillgång till innehåll och tjänster. Informationen behövs av olika skäl, som säkerhet eller för att tjänsterna ska fungera. Det är viktigt att ditt barn är medvetet om hur och när det förmedlar personlig information. En enkel regel är att bestämma att ditt barn inte utan ditt godkännande lämnar ut information som hemadress, skola, telefonnummer eller fotografier av sig själv.

6. Låt inte ditt barn ensamt träffa okända som det fått kontakt med på nätet Internet är en positiv mötesplats för att lära känna andra och skaffa nya vänner. För att undvika otrevliga och kanske även farliga situationer är det viktigt att ditt barn inte träffar okända personer utan att vara i sällskap med föräldrar, vänner eller andra som barnet litar på.

7. Hjälp ditt barn att förstå att informationen på Internet kan vara falsk
Barn använder nätet för att göra skoluppgifter, för att lära mer och för att hitta fakta om sina intressen. Informationsmängden är enorm och det är viktigt att ta del av den med urskiljning. Prata om källkritik med ditt barn och visa på olika sätt att kontrollera uppgifter på nätet.

8. Var inte för kritisk mot ditt barns nyfikenhet
Ditt barn kommer säkerligen att möta hemsidor med material som både du och barnet finner stötande. Exempel kan vara pornografi och rasism. Kom ihåg att det är naturligt att vara nyfiken och vilja söka upp "förbjudna sidor". Ta tillfället som en möjlighet att diskutera och kanske sätta upp regler. När ditt barn blir äldre förändras behoven och barnets rätt till information ökar, samtidigt som förmågan till kritiskt tänkande utvecklas.

9. Rapportera information och händelser som du bedömer vara olagliga
Om ditt barn stöter på material på nätet som det reagerar starkt emot är det upp till dig som förälder att försöka bedöma om det är olagligt eller inte. Om du uppfattar det som olagligt rekommenderar vi att du gör en polisanmälan. Också för material som upplevs som skadligt eller olämpligt kan det finnas anledning att rapportera vidare, antingen till din Internetoperatör eller till någon som arbetar med frågor om barn och Internet. . Det är viktigt att ditt barn känner att du som vuxen kan och vill hjälpa till i en sådan situation.

10. Tekniska lösningar kan vara ett stöd att hantera Internet
Det finns sätt att kontrollera och hindra barns surfande. Genom att använda webbläsarens loggverktyg kan man se vilka hemsidor som besökts, och genom filter kan man stoppa åtkomsten till vissa sidor. Dessa sätt har sina brister och går att påverka eller komma runt. Var medveten om att dessa lösningar kan uppfattas som ett intrång i barnets integritet och kan rasera ett förtroendefullt samtal kring Internet.

Guiden är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från:
Aftonbladet.se, Bitos, Eniro, IT-Företagen, Lunarstorm, Microsoft och TeliaSonera i samverkan med Medierådet.

Läs mer

http://www.medieradet.se/templates/products____383.aspx

Ladda ner

SAFT_Foraldraguide.pdf,
SAFT_Foraldraguide_turk.pdf,
SAFT_Foraldraguide_pers.pdf,
SAFT_Foraldraguide_bks.pdf,
SAFT_Foraldraguide_arab.pdf,