Mål för det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun
Kommunfullmäktige antog nya mål för det drogförebyggande arbetet den 27/4 2009

Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-, alkohol och drogförebyggande mål?

Folkhälsoarbetet i Bromölla kommun pågår inom många områden. Utgångspunkten för arbetet med god hälsa är att det så långt som möjligt bör vara förebyggande och hälsofrämjande, och inrikta sig mer på friskfaktorer än på riskfaktorer. Men arbetet med friskfaktorer måste kompletteras med insatser mot viktiga riskfaktorer. Några av de mest betydande riskfaktorerna mot en god hälsa är användandet av tobak, alkohol och narkotika.

Klicka här Hela dokumentet med målen