Mål – dopnings-, sniffnings- och andra beroendeframkallande medel
  • Barns- och ungdomars uppväxt ska vara fri från dopnings- och sniffnings- och andra beroendeframkallande medel
  • Antalet användare av dessa preparat skall minska
  • Inga barn och ungdomar ska testa eller använda dopnings- och sniffnings- och andra beroendeframkallande medel

Detta skall uppnås genom att:

– arbeta med dopnings-, sniffnings- och drogförebyggande insatser för barn och ungdomar

– förbättra strukturer för tidig upptäckt och tidiga insatser

– påverka utbudet av information och attityder till dopnings- och sniffnings- och andra

beroendeframkallande medel

– förhindra att barn och ungdomar får tillgång till dopnings- och sniffnings- och andra

beroendeframkallande medel, speciellt de medel som sniffas.

– förhindra barn- och ungdomars bruk av dopnings- och sniffnings- och andra

beroendeframkallande medel

– kräva en drogpolicy för förening med verksamhet för barn/ungdomar under 20 år