Mål – narkotika
  • Barns uppväxt ska vara narkotikafri
  • Inga ungdomar ska testa eller använda narkotika
  • Antalet narkotikamissbrukare ska minska
  • Tillgången till narkotika ska minska för att på sikt få ett narkotikafritt samhälle

Detta skall uppnås genom att:

– arbeta med narkotikaförebyggande insatser för barn och ungdomar

– förbättra strukturer för tidig upptäckt och tidiga insatser

– påverka attityder till narkotika

– motverka lusten att prova narkotika

– möjliggöra tidiga insatser för missbrukare

– stoppa tillgången till narkotikapreparat

– kräva en drogpolicy för förening med verksamhet för barn/ungdomar under 20 år