Mål – alkohol
  • Ingen alkohol ska tillhandahållas barn under 18 år av föräldrar
  • Alkoholdebuten ska ske tidigast vid 18 år
  • Alkoholkonsumtionen bland ungdomar ska minska
  • Öka antalet alkoholfria ungdomar
  • Barn och ungdomar ska inte behöva växa upp i en alkoholproblematisk miljö
  • Antal skador till följd av alkoholkonsumtion ska minska

Detta skall uppnås genom att:

– arbeta med alkoholförebyggande insatser för barn och ungdomar

– förbättra strukturer för tidig upptäckt och tidiga insatser

– påverka barn och ungdomars attityder till alkohol

– påverka ungdomars alkoholkonsumtion och visa på alternativa livsstilar

– minska berusningsdrickandet och verka för en alkoholkultur med mer återhållsamma

alkoholvanor

– verka för punktnykterhet, t.ex. i samband med graviditet, sjukdom, i trafiken, på arbetet och

i förenings- och idrottssammanhang

– påverka de vuxnas beteende och attityder i alkoholfrågor

– stödja föräldrar i tydlig gränssättning och stärka dem i föräldrarollen

– förhindra den olagliga införseln, försäljningen och tillverkningen av alkohol

– begränsa tillgängligheten av alkohol bland barn och ungdomar

– påverka vuxnas benägenhet att köpa och bjuda ungdomar under 18 år på alkohol

– möjliggöra tidiga vård- och behandlingsresurser för högriskgrupper

– motverka reklam för alkohol

- utöva tillsyn av försäljning och servering av alkohol

– kräva en drogpolicy för förening med verksamhet för barn/ungdomar under 20 år