Mål – tobak
  • Andelen rök- och snusfria barn och ungdomar som går i grundskolan ska öka
  • Andelen rök- och snusfria invånare som gått ut grundskolan ska öka
  • Andelen rökfria blivande mödrar ska öka
  • Bromölla kommun ska som arbetsgivare införa rökfri arbetstid

Detta skall uppnås genom att:

– påverka barn, ungdomars och vuxnas tobaksvanor

– tobaksförebyggande arbete för barn och ungdomar

– förbättra strukturer för tidig upptäckt och tidiga insatser

– utföra tillsyn av försäljning

– öka antalet rök- och snusfria miljöer

– påverka barn och ungdomars attityder till tobak

– påverka blivande mödrars rökvanor

– erbjuda stöd för rökavvänjning

– motverka reklam för tobak