Dopning i samhället

Denna skrift ger en kort beskrivning av användningen av dopningsmedel i Sverige idag.

Texten bygger i stora drag på rapporten Dopningen i Sverige – en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder. Skriften är tänkt att på ett enkelt sätt ge en grundläggande förståelse kring dopning ur ett samhällsperspektiv.

Texten är författad av utredare Kajsa Mickelsson i samarbete med Eva Jonsson.

Den fördjupande rapporten Dopningen i Sverige, är utgiven av Statens folkhälsoinstitut

på såväl svenska som engelska och kan laddas ned eller beställas via www.fhi.se.

Klicka här för att ladda upp skriften