Vattenpipsrökning – information om hälsorisker
Allt färre vuxna röker. Däremot är det en ökande tendens att unga börjar röka. Det kommer också in nya rökprodukter till Sverige som ungdomar snabbt tar till sig. Vattenpipstobak är en sådan produkt.

En vanlig missuppfattning är att vattenpipstobak är mindre skadlig än ”vanlig” tobak.

Traditionen att röka vattenpipa kommer från Mellanöstern. De senaste åren har det blivit en vanlig sysselsättning hos ungdomar och unga vuxna även i Sverige. Enligt en nationell drogvaneundersökning gjord 2009 av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) uppgav över 60 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet och cirka 30 procent av eleverna i årskurs 9 att de rökt vattenpipa.

Vad är det som röks?

Vattenpipstobaken består till största delen av melass (en biprodukt från raffinerat socker), tobak (20-30 procent) och smakämnen. Det kan även ingå fruktkött, glycerin och andra tillsatser. Vattenpipstobak påminner m marmelad i konsistensen.

Det finns rökmassa utan tobak som förutom melass och smakämnen även innehåller fibrer av sockerrör.

Ibland säljs tobak för sig och melass för sig och användaren blandar själv. Paketen som tobaken säljs i är ofta dekorerade med frukter och i

flerfärgstryck och liknar inte alls vanliga tobaksprodukter.

Klicka här för att läsa broschyren vattenpipa