antilagningsinsats -broschyr till föräldrar
Det är viktigt att göra föräldrar (och andra vuxna) medvetna om deras roll. Dels när
det gäller att påverka konsumtionsmönster och dels att fördröja alkohol debuten.

Det är faktiskt en del föräldrar som köper ut alkohol till sina tonåringar. Trots att de flesta vet att det är både fel och olagligt. Varför gör de det ändå?

Kanske beror det på att man vill framstå som en ”schysst” vuxen. Genom att köpa ut alkohol till sin tonåring så vill man visa att man litar på sin tonåring.

Eller därför att man vill förhindra att ens barn dricker hembränt – som dessutom kan vara livsfarligt att dricka.

17 % av Sveriges tonårsföräldrar har någon gång köpt ut alkohol till sina tonåringar.

Klicka här för att läsa hela broschyr