Fimpa nu (Statens folkhälsoinstitut)
Fimpa Nu! innehåller motivationshöjande tips och råd för tonåringar som vill sluta med tobak.

Ungdomstidningen Fimpa Nu! togs fram 2004 av Folkhälsoenheten i Uppsala och har använts i en vetenskapligt utvärderad insats inom Folktandvården. Studien visade att de tobaksbrukande ungdomar som fått tidningen Fimpa Nu! och ett kortare motiverande samtal hade en signifikant lägre prevalens av rökning och snusning tre månader senare.

Fimpa Nu! innehåller motivationshöjande tips och råd för tonåringar som vill sluta med tobak. Till tidningen hör en handledning för den som arbetar med tobaksavvänjning och ungdomar. Handledningen innehåller fakta om tobak och avvänjning, den tar upp motiverande samtal med ungdomar och presenterar en modell för hur man kan lägga upp tobaksavvänjning med unga på grupp- eller individnivå.

Både tidningen Fimpa Nu! och handledningen kan laddas ner kostnadsfritt via länkar, se nedan.

Tidningen

Handledning för den som vill arbeta med materialet Fimpa nu