ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BROMÖLLA
Förtäring av alkohol

14 § Spritdrycker vin eller starköl får inte förtäras på allmän plats inom område i centrala Bromölla

som framgår av bifogad kartbilaga.

Vad som nu sagts gäller inte i fråga om tillåten uteservering.

Klicka här för att se karta